Go to Top

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :
     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -  określonym  jako „Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  - w skrócie „ RODO ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U.  z 24 maja 2018 roku  1000)


CZYTAJ WIĘCEJ ...

Aluminium, stosowane jest przede wszystkim w budowie dużych konstrukcji dla obiektów użyteczności publicznej i w budynkach usługowych.

To materiał chętnie wykorzystywany ze względu na jego właściwości, nie tylko techniczne, ale i estetyczne. W połączeniu np. ze stalą, pomaga stworzyć fasady eleganckie i nowoczesne w swoim wyglądzie.