Go to Top

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :
     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -  określonym  jako „Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  - w skrócie „ RODO ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U.  z 24 maja 2018 roku  1000)


CZYTAJ WIĘCEJ ...

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN - jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa, który potrafi wykryć zmiany zjawisk wielkości fizycznych takich jak: napięcie elektryczne, natężenie promieniowania podczerwonego, efekty sejsmiczne, fale akustyczne. Zastosowane w systemie czujniki przekształcają zmiany wielkości fizycznych na sygnały elektryczne, które są następnie przetwarzane i transmitowane. Instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zapewniają najwyższy standard zabezpieczenia, spełniając najbardziej skomplikowane wymagania stawiane przez banki i inne obiekty szczególnego ryzyka.


W obszarze SSWiN świadczymy kompleksowe usługi z zakresu:
- doradztwa w obszarze optymalnego doboru konfiguracji i odpowiednich urządzeń;
- konserwacji i serwisu 24/7 zainstalowanych systemów;
- monitorowania (całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją załóg interwencyjnych) poprzez podłączenie
do własnej Stacji Monitorowania Alarmów (SMA);
- pozycjonowania pojazdów osobowych i ciężarowych w kraju i za granicą za pomocą technologii GPS